E Algo + no Domingo IV do Tempo Ordinario – Ciclo B

CITA «En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros Padres por los profetas: Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo» (Hebreos 1,1-2). «En Cafarnaún comienzan la Misión curando “atormentados”, y aun hoy, por todos lados, muchos esperan “curación”, de alguien como tú» “Les dio poder (exousía) para expulsar demonios y curar toda …

A Palabra no Domingo IV do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   Deut 18, 15-20 Farei xurdir un profeta e poñerei as miñas palabras na súa boca LECTURA DO LIBRO DO DEUTERONOMIO             Díxolle Moisés ao pobo:             Facédelle caso, tal como llo pediches ao Señor, o teu Deus, no Horeb o día de asemblea, dicindo: Non quero seguir escoitando a voz do Señor, meu Deus, nin ver máis …

A Palabra no 3º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   Xon 3, 1-5. 10 Convertéronse os ninivitas da súa mala vida LECTURA DO LIBRO DO PROFETA XONÁS             Veulle de segunda vez a palabra do Señor a Xonás:             — Érguete, vai a Nínive, a gran cidade, e proclama a mensaxe que eu che dei.             Xonás ergueuse e marchou a Nínive, conforme á palabra do Señor. …

E Algo + no 2º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B

CITA «Su modo de vivir es irresistible, aunque parezca imposible”. S. Son «Si quieres cometer una “locura”, comienza a vivir Su aventura”. S. Son  “Vive como EL,  sabrás dónde vive”. “Quédate con EL,  encontrarás lo que buscas”. S. Son Platón, Si bien buscas, encontrarás. San Agustín: Temo que Dios pase (y no me dé cuenta).  «Timeo Jesum transeuntem» “Frustra nos …

A Palabra no Domingo II do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   1 Sam 3, 3b-10. 19 Fala, Señor, que o teu servo escoita LECTURA DO PRIMEIRO LIBRO DE SAMUEL             Naqueles días, Samuel estaba deitado no santuario do Señor, onde estaba a arca de Deus.             O Señor chamou por Samuel e este respondeulle: E, coa mesma, foi correndo onda Elí e díxolle: Elí díxolle: E Samuel volveu …