PRIMICIAS RAÍÑA

PRIMICIAS RAÍÑA E.I.L.

A empresa de inserción laboral que nace como «filla» da Asociación Raíña Paraíso, froito da escoita da Palabra

e para tentar xerar unha «oportunidade» laboral a quen o precisa.