E Algo + no Domingo XVIII

CITA Santa Teresa de Calcuta: Todos nosotros sabemos, mirando la cruz, hasta qué punto Jesús nos ha amado. Cuando miramos la Eucaristía, sabemos cuánto nos ama ahora. Por eso, él mismo se hizo «pan de vida» con el fin de satisfacer nuestra hambre con su amor, y luego, como si esto no fuera suficiente para él, se convirtió él mismo …

A Palabra Domingo XVIII

GALEGO Primeira Lectura   Ex 16, 2-4. 12-15 Vou facer chover do ceo pan para vós LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO Naqueles días, toda a comunidade dos israelitas murmuraba no deserto contra Moisés e Aharón dicindo: – Sequera morrésemos pola man do Señor na terra de Exipto, sentadosao redor dos potes de carne e con pan a fartar! Trouxés­tesnos a este …

E Algo + no Domingo XVII

CITA «Todo lo que no se da, se pierde» (proverbio indio) Meister Eckart «Dios quiere que todas las personas se salven. Reza por el mundo entero Pide a esta misma tierra que se convierta en un cielo. Reza especialmente para ser liberado de la codicia. Reza para reconocer a otros que están en necesidad porque mi pan no existe. Todo …

A Palabra Domingo XVII

GALEGO Primeira Lectura   2 Re 4, 42-44 Comerán e sobrará LECTURA DO LIBRO SEGUNDO DOS REIS             Daquela chegou de Baal-Xalixah un homeque lle traía ao home de Deus o pan das primicias: vinte pans de cebada e trigo novo na alforxa.             Eliseo díxolle:             — Dállos á xente e que coman.             O seu servidor preguntoulle:             — …

A Palabra Domingo XVI

GALEGO DOMINGO XVI ORDINARIO Primeira Lectura   Xer 23, 1-6 Congregarei o resto do meu rabaño e suscitarei pastores para eles LECTURA DO LIBRO DE XEREMÍAS             Ai dos pastores que deixan que se perda o rabaño e que o espantan do meu pasteiro!—é o Señor quen fala—.             Por isto así lles fala o Señor, Deus de Israel, aos pastores …

E Algo + no Domingo XVI

CITA San Agustin: «No salgas de ti mismo; vuelve a ti y encontrarás la verdad». Santa Teresa “Orar es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Santa Teresa de Calcuta “Si queréis aprender el arte de la atención y delicadeza hacia los demás os pareceréis cada vez más a Cristo, porque su corazón …