E Algo + no Santísimo Corpo

CITAS S. Agustín “Si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste”. Coment. sobre el Salmo 48 San Juan Crisóstomo «No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son los nuestros, los bienes que poseemos; son los suyos” Santo Tomás de Aquino «Quantum potes, tantum aude…», «atrévete todo lo que puedas» …

A Palabra no día do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo – Ciclo C

GALEGO Primeira Lectura     Xén 14, 18-20 Ofreceu pan e viño LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE      Naqueles días, Melquisédec, rei de Salem, presentou pan e viño, pois era sacerdote do Deus Altísimo, e bendiciu a Abrán con estas palabras:      ‑ Bendito sexa Abrán polo Deus Altísimo, que fixo ceo e terra. Bendito sexa o Deus Altísimo, que puxo os …

A Palabra na Santísima Trinidade – Ciclo C

GALEGO Primeira Lectura     Prov 8, 22-31 Antes de que se fixera a terra xa fora concibida a Sabedoría LECTURA DO LIBRO DOS PROVERBIOS             Isto di a Sabedoría de Deus:             ‑ O Señor posuíume ao encetar a súa tarefa, antes das súas primeiras actividades; desde a antigüidade, desde o remoto pasado fun formada, antes das orixes da terra.             …

E Algo + no Domingo de Pentecoste – C

CITA Un servidor “El enviado del Padre, para enviarnos, nos envía el Espíritu Santo, que nos da testimonio de Él, para que nosotros demos testimonio” Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho atribuido a Jesús, que las Sagradas Escrituras no recogen, pero que quizá sea auténtico; reza así: «Quien está cerca de mí está cerca del …

A Palabra no Domingo de Pentecoste – C

GALEGO Primeira Lectura     Feit 2, 1-11 Quedaron cheos do Espírito Santo e puxéronse a falar LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS             Cando se cumpriron os días de Pentecoste, estaban todos xuntos no mesmo sitio. De súpeto, veu do ceo un ruído coma dun forte golpe de vento que encheu toda a casa onde estaban; e apareceron talmente coma …