E Algo + no Domingo XXVI

CITA “El bien, si no lo hago yo, ya no es bien”. Dicho popular San  Agustín:  «Como en la católica —es decir, en la Iglesia— se puede encontrar aquello que no  es  católico,  así  fuera  de  la  católica  puede  haber  algo  de  católico»  (Agustín,  Sobre  el  bautismo contra los donatistas: pl 43, VII, 39, 77). “Dos  justos,  aunque  uno  se  …

A Palabra Domingo XXVI

GALEGO Primeira Lectura   Núm. 11, 25-29 Tes celos por min? Quen dera que todo o pobo do Señor fose profeta! LECTURA DO LIBRO DOS NÚMEROS             Naqueles días, descendeu o Señor nunha nube e faloulle a Moisés; despois, tomou do espírito que había nel e infundíullelo aos setenta anciáns. En canto o espírito repousou sobre eles, puxéronse a profetizar; pero …

E Algo + no Domingo XXV

CITA San Juan Crisóstomo, Luchamos entre nosotros, y es la envidia la que nos arma unos contra otros…Si todos se afanan así por  perturbar  el  Cuerpo  de  Cristo,  ¿a  dónde  llegaremos?  Estamos  debilitando  el  Cuerpo  de Cristo…Nos  declaramos  miembros  de  un  mismo  organismo  y  nos  devoramos  como  lo  harían  las fieras (S. Juan Crisóstomo, hom. in 2 Co, 28,3-4). San …

A Palabra Domingo XXV

GALEGO Primeira Lectura   Sab 2, 12. 17-20 Condenémolo a unha morte ignominiosa LECTURA DO LIBRO DA SABEDORÍA             Dixeron os malvados:             Espreitemos o home xusto que nos dá tanto noxo e se opón aos nosos feitos, botándonos na cara as transgresións da lei, reprochándonos faltas da nosa educación.             Examinemos se son veraces as súas razóns, comprobemos como é …

E Algo + no Domingo XXIV

CITA Papa Francisco: Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somo mundanos. Quisiera que todos tuviéramos el valor de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la Sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar …

A Palabra Domingo XXIV

GALEGO Primeira Lectura   Is 50, 5-9a Ofrecinlles o meu lombo aos que me ferían LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS             O Señor abriu o meu oído, e eu non me rebelei, non me botei para atrás.             Ofrecinlles o lombo aos que me azoutaban, e a miña cara aos que me arrincaban a barba.             Non escondín a miña …