A Palabra no II Domingo de Coresma.

GALEGO Primeira Lectura   Xén22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Sacrificio do noso patriarca Abrahán LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE             Naqueles días, Deus puxo a proba a Abrahán, chamándoo:             — Abrahán!             El respondeu:             — Aquí estou.             Deus mandoulle:             — Colle o teu fillo, o único que tes e que tanto queres, Isaac, e vaite ao país …

A Palabra no 1º Domingo de Coaresma

GALEGO Primeira Lectura   Xén 9, 8-15 Alianza de Deus con Noé liberado das augas do diluvio LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE             Deus díxolle aínda a Noé e mais a seus fillos:             — Vou establecer amiña alianza convosco e cos vosos descendentes, con todos os animais que están convosco, os paxaros, os gandos e as feras todas do monte, …

A Palabra no Domingo IV do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   Deut 18, 15-20 Farei xurdir un profeta e poñerei as miñas palabras na súa boca LECTURA DO LIBRO DO DEUTERONOMIO             Díxolle Moisés ao pobo:             Facédelle caso, tal como llo pediches ao Señor, o teu Deus, no Horeb o día de asemblea, dicindo: Non quero seguir escoitando a voz do Señor, meu Deus, nin ver máis …

A Palabra no 3º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   Xon 3, 1-5. 10 Convertéronse os ninivitas da súa mala vida LECTURA DO LIBRO DO PROFETA XONÁS             Veulle de segunda vez a palabra do Señor a Xonás:             — Érguete, vai a Nínive, a gran cidade, e proclama a mensaxe que eu che dei.             Xonás ergueuse e marchou a Nínive, conforme á palabra do Señor. …

A Palabra no Domingo II do Tempo Ordinario – Ciclo B

GALEGO Primeira Lectura   1 Sam 3, 3b-10. 19 Fala, Señor, que o teu servo escoita LECTURA DO PRIMEIRO LIBRO DE SAMUEL             Naqueles días, Samuel estaba deitado no santuario do Señor, onde estaba a arca de Deus.             O Señor chamou por Samuel e este respondeulle: E, coa mesma, foi correndo onda Elí e díxolle: Elí díxolle: E Samuel volveu …

A Palabra no Bautismo do Señor

GALEGO                 Nos lugares onde a solemnidade da Epifanía se traslada ao domingo, e este domingo cae nos días 7 ou 8 de xaneiro e, polo tanto, a festa do Bautismo do Señor trasládase ao luns inmediato, lese unha soa lectura antes do Evanxeo. Primeira Lectura   Is 42, 1-4. 6-7 Velaquí o meu servo en quen eu me comprazo LECTURA …