A Palabra no 3º Domingo de Advento – Ciclo A

GALEGO

PRIMEIRA Is 35, 1-6a. 10

Virá o mesmo Deus e salvaravos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS

35 1¡Que se alegren o deserto e maila terra reseca,

que brinque de ledicia a estepa e que floreza!

¡Que, coma a lis, 2floreza abundantemente,

que brinque en exultante danza!

Concedéuselle a gloria do Líbano,

o esplendor do Carmelo e do Xarón.

Eles mesmos verán a gloria do Señor,

o esplendor do noso Deus.

3Fortalecede as mans adormecidas,

e ponde firmes os xeonllos que tremen.

4Dicídelles ós de corazón tímido:

«Collede ánimo, non temades.

Velaí o voso Deus.

Chega a vinganza, a recompensa de Deus.

Chega El mesmo, e salvaravos».

5Entón abriranse os ollos dos cegos,

e os oídos dos xordos destaparanse.

6Entón o coxo saltará coma un corzo

e a lingua do mudo cantará xubilosa.

10e os rescatados do Señor volverán por ela,

entrarán en Sión con xúbilo,

felicidade eterna sobre as súas cabezas.

Conseguirán ledicia e felicidade,

pois o sufrimento e o pranto fuxirán.

SALMO RESP Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

R/ (cf. Is 35, 4): Ven, Señor, a salvarnos

Ou: Aleluia.

7El garda por sempre a súa fidelidade:

failles xustiza ós oprimidos

e dálles pan ós famentos.

O Señor libra os cautivos,

8o Señor abre os ollos dos cegos,

o Señor endereita os dobrados,

o Señor ama os xustos.

9O Señor protexe os forasteiros,

Sostén os orfos e as viúvas,

extravía os camiños dos malvados.

10Reine o Señor por sempre,

o teu Deus, Sión, polas xeracións.

SEGUNDA Sant 5, 7-10

Afincade os vosos corazóns,

porque está xa cerca a chegada do Señor.

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SANTIAGO

7Tede paciencia, irmáns, deica a volta do Señor. Reparade en como o labrego coa

esperanza posta nos preciosos froitos da terra agarda con paciencia as augas temperás e

as serodias. 8Tede tamén vós paciencia e collede folgos, porque o Señor axiña chegará.

9Non vos queixedes, irmáns, uns dos outros, para que non vos sentencien; mirade que o

xuíz está xa á porta. 10No sufrimento e na paciencia, irmáns, seguide o exemplo dos

profetas que falaron no nome do Señor.

ALELUIA Is 61, 1 (Cit. en Lc 4, 18):

O Espírito do Señor está sobre min:

mandoume a evanxelizar ós pobres

EVANXEO Mt 11, 2-11

¿Es ti o que ha de vir, ou agardamos a outro?

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

2Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, mandou os seus discípulos a lle

preguntar:

3-¿Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?

4Respondeulles Xesús:

-Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 5os cegos ven e os coxos andan,

os leprosos fican limpos e os xordos oen, os mortos resucitan e ós pobres estáselles

anunciando a Boa Nova. 6¡E ditoso quen non se escandalice de min!

7Non ben se foron eles, comezou Xesús a falar de Xoán á xente:

-¿Que fostes ver ó deserto?: ¿unha cana abaneada polo vento?

8Pois logo, ¿que fostes ver?: ¿un home vestido con roupas finas? Pero os que vesten

roupas finas están nos pazos dos reis. 9Pois logo, ¿a que saístes?: ¿a ver un profeta? Si,

e abofé que moito máis ca un profeta. 10Este é de quen está escrito:

Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti,

para que prepare o teu camiño.

11Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Batista, aínda

que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

Palabra do Señor

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10):

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.» Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 145,7.8-9a.9bc-10

R/.
Ven, Señor, a salvarnos

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R/.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. R/.

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-10):

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,2-11):

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!»
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti.» Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *