A Palabra no Domingo XVII do Tempo Ordinario – Ciclo A

GALEGO

PRIMEIRA 1 Re 3, 5. 7-12

Pediches sabedoría para ti

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO PRIMEIRO DOS REIS

5En Gabaón aparecéuselle Deus, no soño da noite, a Salomón e díxolle: -«Pídeme o que

queiras».

7E dixo Salomón:

Señor, meu Deus, que fixeches que o teu servo reinase despois de meu pai David, sendo eu

un rapaz pequeno, que non sabe nin conducirse. 😯 teu servo atópase no medio deste pobo

escollido por ti, un pobo grande e numeroso, que non se pode contar nin estimar.

9Concédelle, pois, ó teu servo un corazón escoitador, que saiba gobernar ben o teu pobo e

distingui-lo ben e o mal. ¿Quen, se non, podería gobernar este pobo tan grande?»

10O Señor pareceulle ben que Salomón pedise aquilo. 11E díxolle: -«Xa que pediches isto

e non pediches para ti mesmo vida longa, nin riquezas, nin a vida dos teus inimigos, senón

que pediches acerto para ben gobernar, 12vouche concede-lo que pediches: unha mente

sabia e intelixente, coma non a houbo antes de ti nin a haberá tampouco despois.

SALMO RESPONSORIAL Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130

R/ (97a): ¡Canto amo, Señor, a túa Lei!

57A miña sorte é o Señor:

eu propoño observa-la túa palabra.

72A túa vontade é para min mellor

ca milleiros de ouro e prata.

76Que o teu amor me console,

conforme llo prometiches ó teu servo.

77Que a túa piedade veña a min e vivirei;

a túa lei é a miña alegría.

127Eu amo os teus mandamentos,

por riba do ouro máis puro.

128Guíome polas túas normas

e aborrezo o camiño da mentira.

129A túa revelación é admirable,

por iso eu a observo.

130A ensinanza da túa palabra reloce,

fai sabios ós ignorantes.

SEGUNDA Rm 8, 28-30

Predestinounos a reproducírmo-la imaxe do seu Fillo

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

Irmáns e irmás:

28Sabemos que todo colabora para o ben dos que aman a Deus, dos que foron escolleitos

segundo os seus designios. 29Pois El distinguiunos primeiro e predestinounos a

reproducírmo-la imaxe do seu Fillo, de tal maneira que el sexa o primoxénito entre moitos

irmáns. 30E a eses que predestinou, tamén os chamou; e a eses que chamou, tamén os

xustificou; e a eses que xustificou, tamén lles deu a súa gloria.

 ALELUIA Cf Mt 11, 25:

Bendito es ti, Pai, Señor do ceo e mais da terra,

porque lle revelaches ós pequenos os misterios do Reino

EVANXEO Mt 13, 44-52 (longa)

Vendeu todo canto tiña e comprou o agro aquel

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Dilles Xesús ás multitudes:

44O Reino dos Ceos é semellante a un te-souro agachado nunha leira: o home que o

atopou vólveo a agachar; e, cheo de alegría, vai vender canto ten para mercar aquela leira.

45Tamén se parece o Reino dos Ceos a un tratante de perlas finas: 46en atopando unha de

grande valor, foi vender canto tiña e mercouna.

47Do mesmo xeito é semellante o Reino dos Ceos a un aparello de rapeta largado no mar,

que recolleu peixes de tódalas castes. 48Unha vez cheo, tiran por el para a ribeira e,

sentados, escollen os bos nun queipo e os malos tiran con eles. 49Así será na fin do

mundo: sairán os anxos e arredarán os malos dos xustos 50para botalos no forno do lume;

alí será o pranto e o renxer dos dentes.

51-¿Entendedes todo isto?

Eles responderon:

-Entendemos.

52El concluíu:

-Por iso todo letrado que se fai discípulo do Reino dos Ceos parécese ó dono dunha casa

que saca das súas arcas o novo e mailo vello.

Ou: 44-46 (máis breve)

Dilles Xesús ás multitudes:

44O Reino dos Ceos é semellante a un te-souro agachado nunha leira: o home que o

atopou vólveo a agachar; e, cheo de alegría, vai vender canto ten para mercar aquela leira.

45Tamén se parece o Reino dos Ceos a un tratante de perlas finas: 46en atopando unha de

grande valor, foi vender canto tiña e mercouna.

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del primer libro de los Reyes (3,5.7-12):

En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pideme lo que quieras.»
Respondió Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?»
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 118,57.72.76-77.127-128.129-130

R/.
 ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!

Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo los preceptos de tu boca
que miles de monedas de oro y plata. R/.

Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión,
viviré, y mis delicias serán tu voluntad. R/.

Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira. R/.

Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,28-30):
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,44-52):

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?»
Ellos le contestaron: «Sí.»
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *