A Palabra 3º Domingo de Advento

GALEGO

Primeira Lectura          Sof 3, 14-18a

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA SOFONÍAS

O Señor alegrouse por ti na loanza

Exulta, filla de Sión; berra lediciosa, Israel,

alégrate e relouca con todo o corazón, filla de Xerusalén.

O Señor retirou o teu castigo, botou para atrás os teus inimigos.

O Señor será o rei de Israel no medio de ti, non volverás ter medo da desgraza .

No día aquel diráselle a Xerusalén:

Non teñas medo, Sión, que as túas mans non afrouxen.

O Señor, o teu Deus, está no medio de ti, é un heroe que salva.

El salta de alegría por ti, engádate co seu amor,

dá brincos de alegría por ti.

Eu arredeite da asemblea festiva; retirei de ti o seu Ai!

                                   Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL           Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

R/.  (6): Que grande é no medio de ti o Santo de Israel.

Deus é a miña salvación,

procederei confiadamente e non terei medo.

A miña forza e o meu cántico é o Señor,

el é a miña salvación.

Sacaredes auga con gozo das fontes de salvación.

Dádelle grazas ao Señor e invocade o seu nome.

Pregoade entre os pobos os seus feitos,

proclamade que o seu nome é grande.

Cantádelle ao Señor,

que fixo cousas magníficas,

anunciádeas en toda a terra.

Clamade con gozo e ledicia, habitantes de Sión:

Que grande é no medio de ti o Santo de Israel.

Segunda Lectura          Flp 4, 4-7

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS  FILIPENSES

O Señor está cerca

Irmáns:

Estade sempre alegres no Señor. Repítovolo: estade alegres. Que todo o mundo aprecie a vosa xentileza. O Señor está a chegar.

Non desacouguedes por cousa ningunha. En todo presentádelle a Deus as vosas peticións con oracións de súplica e acción de grazas .

E a paz de Deus, superior a todo o imaxinable, custodiará os vosos corazóns e os vosos pensamentos en Cristo Xesús.

                                   Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

ALELUIA        Is 61, 1 (Cit. en Lc 4, 18)

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

O Espírito do Señor está sobre min:

mandoume anunciar a boa nova aos pobres.

Aleluia.

Evanxeo         Lc 3, 10-18

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

E nós que temos que facer?

Naquel tempo , a xente preguntáballe a Xoán:

 ‑ E logo, que temos que facer?

El respondíalles:

 ‑O que teña dúas túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que comer.

Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle:

‑ Mestre, que temos que facer?

El contestoulles:

‑ Non esixades nada máis do que vos está mandado.

Tamén uns soldados lle preguntaron:

‑ E nós, que temos que facer?

El contestoulles:

‑ Non asoballedes nin saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas.

Como o pobo estaba esperando polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de todos:

‑ Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu trigo; pero a palla ha de a queimar no lume que nunca se apaga.

Con esta e outras moitas exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.

                             Palabra do Señor                                               R/. Loámoste, Cristo 

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura de la profecía de Sofonías (3,14-18a):
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel;
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia,
ha expulsado a tu enemigo.
El rey de Israel, el Señor,
está en medio de ti,
no temerás mal alguno.
Aquel día dirán a Jerusalén:
«¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!»
El Señor tu Dios está en medio de ti,
valiente y salvador;
se alegra y goza contigo,
te renueva con su amor;
exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta.

Palabra de Dios

Salmo

Is 12,2-3.4bed.5-6

R/.
Gritad jubilosos,
porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.


V/. «Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación. R/.

V/. «Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso». R/.

V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
porque es grande en medio de ti el
Santo de Israel. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4,4-7):

Hermanos:
Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18):
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«¿Entonces, qué debemos hacer?»
Él contestaba:
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»
Él les contestó:
«No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban:
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
Él les contestó:
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *