A Palabra no 32º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo C

GALEGO

Primeira Lectura     2 Mac 7, 1-2. 9-14
O rei do mundo hanos resucitar para unha vida eterna
 
LECTURA DO LIBRO SEGUNDO DOS MACABEOS
 
            Naqueles días, aconteceu que meteron na cadea a sete irmáns e a súa nai, e o rei
mandou que os azoutasen con trallas e vergas para facer que, en contra do que era
lexítimo, comesen carne de porco.
            Un deles, o primeiro, falou no nome de todos, e dixo:
            Que máis vas preguntar? Que outra cousa queres saber de nós? Estamos
dispostos a morrer antes que quebrantar as leis dos nosos maiores.
            O segundo, cando xa estaba nas últimas, dixo:
            Ti, criminal, quítasnos a vida presente, pero o rei do universo hanos resucitar
para unha vida eterna a cantos morremos pola súa Lei.
            Despois deron en meterse co terceiro. Mandáronlle botar fóra a lingua e fíxoo de
contado; estendeu as mans todo decidido e dixo con valentía:
            De Deus recibín estes membros, e pola súa Lei os entrego; espero recibilos del
novamente.
            O rei e os que estaban xunto del quedaron abraiados polo valor do rapaz, que
non tiña medo aos tormentos.
            Cando este morreu, torturaron o cuarto de xeito semellante; e cando estaba xa
para morrer, dixo:
            Paga a pena que os homes maten a un, cando se espera que Deus nos vai
resucitar. Pero ti non has resucitar para a vida.
 
                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 
SALMO RESPONSORIAL     Sal 16, 1. 5-6. 8b e 15
 
R/.  (15b):  Ao espertar, saciareime da túa presenza, Señor.
 
Entende, Señor, a causa xusta,
atende ao meu clamor;
escoita a miña pregaria
de labios sen engano.
 
Guía polas túas pisadas os meus pasos,
para que non tremelen os meus pés.
Eu chamo por ti, meu Deus, respóndeme;
inclínate cara a min, escoita a miña voz.
 
Escóndeme á sombra das túas ás.
Mais eu, pola miña inocencia,
contemplarei o teu rostro;
ó espertar, saciareime da túa presenza.
 
 
Segunda Lectura     2 Tes 2, 16 — 3, 5
Deus vos confirme en toda palabra e obra boa
 

LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO S. PAULO AOS
TESALONICENSES
 
            Irmáns:
            O mesmo Señor noso Xesús Cristo e mais Deus, o noso Pai, que nos amou e que
nos deu gratuitamente azos duradeiros e boa esperanza, vos conforte e vos afinque en
toda obra e palabra boa.
            Polo demais, irmáns, rogade por nós, para que a mensaxe do Señor se difunda e
se acolla con honor como pasou entre vós, e deste xeito nos vexamos libres da xente
descamiñada e perversa: pois a fe non a teñen todos. Pero o Señor é fiel e afincaravos e
protexeravos do Ruín.
            Tocante a vós, fiámonos no Señor de que estades facendo e de que continuaredes
a facer canto vos temos mandado.
            Que o Señor encamiñe os vosos corazóns ao amor de Deus e á paciente espera
do Cristo.
 
                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus
 
 
ALELUIA    Ap 1, 5a. 6b
Se non se canta, pódese omitir
 
Aleluia, aleluia.
Xesús Cristo é primoxénito dos mortos;
a El a gloria e o poder por sempre eternamente.
Aleluia.
 
 
Evanxeo     Lc 20, 27-38 (longa)

Deus non é Deus de mortos, senón de vivos
 
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
 
            Naquel tempo, chegaron algúns saduceos eses que negan que haxa resurrección
e preguntáronlle a Xesús:           
            Mestre, Moisés deixou escrito: «Se lle morre a alguén o seu irmán sen deixar
fillos, que case coa viúva de seu irmán, para lle dar descendencia».  Pois dunha vez
había sete irmáns. O primeiro casou, e morreu sen fillos. Despois casou con ela o
segundo; e logo o terceiro; e así os sete foron casando coa viúva, morrendo tamén sen
deixar fillos. Ao cabo, morreu tamén a muller. Ora, cando resuciten, de cal deles vai ser
a muller, se estivo casada cos sete?
            Xesús contestoulles:
            Neste mundo os homes e mais as mulleres casan entre eles. Pero os que sexan
dignos da vida futura e da resurrección de entre os mortos, non casarán nin eles nin elas,
pois non poden morrer. Son coma anxos, e son fillos de Deus por naceren na
resurrección.
            E que resucitan os mortos, ben o deixou indicado Moisés, cando dixo do Señor,
no episodio da silveira: O Deus de Abrahán, o Deus de Isaac e o Deus de Xacob.  E
Deus non é un Deus de mortos, senón de vivos, para El todos están vivos.
 
                                   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo           
 


 
Ou:  27. 34-38 (máis breve)
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
 
            Naquel tempo, chegaron algúns saduceos eses que negan que haxa resurrección
e interrogaron a Xesús.
            Xesús contestoulles:

            Neste mundo os homes e mais as mulleres casan entre eles. Pero os que sexan
dignos da vida futura e da resurrección de entre os mortos, non casarán nin eles nin elas,
pois non poden morrer. Son coma anxos, e son fillos de Deus por naceren na
resurrección.
            E que resucitan os mortos, ben o deixou indicado Moisés, cando dixo do Señor,
no episodio da silveira: O Deus de Abrahán, o Deus de Isaac e o Deus de Xacob.  E
Deus non é un Deus de mortos, senón de vivos, para El todos están vivos.
 
                                   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primeira Lectura     2 Mac 7, 1-2. 9-14
O rei do mundo hanos resucitar para unha vida eterna
 
LECTURA DO LIBRO SEGUNDO DOS MACABEOS
 
            Naqueles días, aconteceu que meteron na cadea a sete irmáns e a súa nai, e o rei
mandou que os azoutasen con trallas e vergas para facer que, en contra do que era
lexítimo, comesen carne de porco.
            Un deles, o primeiro, falou no nome de todos, e dixo:
            Que máis vas preguntar? Que outra cousa queres saber de nós? Estamos
dispostos a morrer antes que quebrantar as leis dos nosos maiores.
            O segundo, cando xa estaba nas últimas, dixo:
            Ti, criminal, quítasnos a vida presente, pero o rei do universo hanos resucitar
para unha vida eterna a cantos morremos pola súa Lei.
            Despois deron en meterse co terceiro. Mandáronlle botar fóra a lingua e fíxoo de
contado; estendeu as mans todo decidido e dixo con valentía:
            De Deus recibín estes membros, e pola súa Lei os entrego; espero recibilos del
novamente.
            O rei e os que estaban xunto del quedaron abraiados polo valor do rapaz, que
non tiña medo aos tormentos.
            Cando este morreu, torturaron o cuarto de xeito semellante; e cando estaba xa
para morrer, dixo:
            Paga a pena que os homes maten a un, cando se espera que Deus nos vai
resucitar. Pero ti non has resucitar para a vida.
 
                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 
SALMO RESPONSORIAL     Sal 16, 1. 5-6. 8b e 15
 
R/.  (15b):  Ao espertar, saciareime da túa presenza, Señor.
 
Entende, Señor, a causa xusta,
atende ao meu clamor;
escoita a miña pregaria
de labios sen engano.
 
Guía polas túas pisadas os meus pasos,
para que non tremelen os meus pés.
Eu chamo por ti, meu Deus, respóndeme;
inclínate cara a min, escoita a miña voz.
 
Escóndeme á sombra das túas ás.
Mais eu, pola miña inocencia,
contemplarei o teu rostro;
ó espertar, saciareime da túa presenza.
 
 
Segunda Lectura     2 Tes 2, 16 — 3, 5
Deus vos confirme en toda palabra e obra boa
 

LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO S. PAULO AOS
TESALONICENSES
 
            Irmáns:
            O mesmo Señor noso Xesús Cristo e mais Deus, o noso Pai, que nos amou e que
nos deu gratuitamente azos duradeiros e boa esperanza, vos conforte e vos afinque en
toda obra e palabra boa.
            Polo demais, irmáns, rogade por nós, para que a mensaxe do Señor se difunda e
se acolla con honor como pasou entre vós, e deste xeito nos vexamos libres da xente
descamiñada e perversa: pois a fe non a teñen todos. Pero o Señor é fiel e afincaravos e
protexeravos do Ruín.
            Tocante a vós, fiámonos no Señor de que estades facendo e de que continuaredes
a facer canto vos temos mandado.
            Que o Señor encamiñe os vosos corazóns ao amor de Deus e á paciente espera
do Cristo.
 
                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus
 
 
ALELUIA    Ap 1, 5a. 6b
Se non se canta, pódese omitir
 
Aleluia, aleluia.
Xesús Cristo é primoxénito dos mortos;
a El a gloria e o poder por sempre eternamente.
Aleluia.
 
 
Evanxeo     Lc 20, 27-38 (longa)

Deus non é Deus de mortos, senón de vivos
 
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
 
            Naquel tempo, chegaron algúns saduceos eses que negan que haxa resurrección
e preguntáronlle a Xesús:           
            Mestre, Moisés deixou escrito: «Se lle morre a alguén o seu irmán sen deixar
fillos, que case coa viúva de seu irmán, para lle dar descendencia».  Pois dunha vez
había sete irmáns. O primeiro casou, e morreu sen fillos. Despois casou con ela o
segundo; e logo o terceiro; e así os sete foron casando coa viúva, morrendo tamén sen
deixar fillos. Ao cabo, morreu tamén a muller. Ora, cando resuciten, de cal deles vai ser
a muller, se estivo casada cos sete?
            Xesús contestoulles:
            Neste mundo os homes e mais as mulleres casan entre eles. Pero os que sexan
dignos da vida futura e da resurrección de entre os mortos, non casarán nin eles nin elas,
pois non poden morrer. Son coma anxos, e son fillos de Deus por naceren na
resurrección.
            E que resucitan os mortos, ben o deixou indicado Moisés, cando dixo do Señor,
no episodio da silveira: O Deus de Abrahán, o Deus de Isaac e o Deus de Xacob.  E
Deus non é un Deus de mortos, senón de vivos, para El todos están vivos.
 
                                   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo           
 


 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *