A Palabra Domingo XXXI

GALEGO

LECTURA DO LIBRO DO DEUTERONOMIO

            Faloulle Moisés ao pobo e díxolle:

            — Respecta o Señor, o teu Deus, gardando todos os seus preceptos e os seus mandamentos, os que eu che prescribo hoxe, ti e o teu fillo e mais o teu neto, todos os días da túa vida, para que se alonguen os teus días.

            Escoita, Israel, e ten coidado de obedecer para que sexas feliz e te multipliques moito, pois tal como cho falou o Señor, Deus dos teus pais, aquela é unha terra que deita leite e mel.

            Escoita, Israel: “O Señor, noso Deus, é o único Señor. Amarás o Señor, teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma e con toda a túa forza. As palabras estas, que eu che prescribo hoxe, quedarán gravadas no teu corazón”.

                         Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 e 51ab

R.: (2)Eu ámote, Señor. Ti es a miña forza.

 Eu ámote, Señor, a miña forza,

Señor, a miña rocha, o meu castro, o meu refuxio.

Meu Deus, penedo onde me acollo,

o meu escudo, o meu alcázar, o meu castelo.

Eu invoco o Señor, o adorable,

e salvarame dos meus inimigos.

Viva o Señor, bendita a miña rocha;

sexa exaltado Deus, o meu salvador,

o que lle dá ao rei grandes vitorias

e mostra misericordia ao seu unxido.

Segunda Lectura   Heb 7, 23-28

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

             Irmáns:

            Foron moitísimos os sacerdotes do primeiro Testamento porque a morte non os deixaba ser duradeiros, pero este ten un sacerdocio imperecedoiro, xa que dura para sempre.

            Por iso pode levar á plenitude da salvación para sempre aos que por El se achegan a Deus, xa que en todo momento vive para interceder por eles.

            Pois era xustamente deste xeito o sacerdote que nos cumpría: santo, sen ruindade e sen pecado, separado dos pecadores e levantado a unha gloria máis alta ca o mesmo ceo.

            Non necesita ofrecer sacrificios cada día, en primeiro lugar polos seus pecados e logo polos do pobo, como os outros Sumos Sacerdotes; pois isto fíxoo dunha vez para sempre, ofrecéndose a si mesmo.

            En síntese, a Lei constitúe Sumos Sacerdotes a homes débiles, mentres que o xuramento que vén despois da Lei constitúe Sumo Sacerdote o Fillo que logrou a salvación plena para sempre.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Xn 14, 23

Evanxeo   Mc 12, 28b-34

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, acercouse a Xesús un letrado e preguntoulle:

            — Cal é o primeiro de todos os mandamentos?

            Respondeu Xesús:

            — O primeiro é: “Escoita, Israel: O Señor, noso Deus, é o único Señor. Amarás o Señor, teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma, con toda a túa mente e con toda a túa forza”. O segundo é este: “Amarás o teu próximo coma a ti mesmo”. Non hai mandamento máis importante ca este.

            O letrado replicou:

            — Moi ben, Mestre, estás no certo cando dis que é único e non hai outro fóra del; e que amalo con todo o corazón, con todo o entendemento e con toda a forza e amar o próximo coma a un mesmo é máis importante do que todos os holocaustos e sacrifi­cios.

            Xesús, vendo que respondera con moito tino, díxolle:

            — Non estás lonxe do Reino de Deus.

            E ninguén se atreveu a facerlle máis preguntas.

                Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro del Deuteronomio (6,2-6):

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: «Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: «Es una tierra que mana leche y miel.» Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 17

R/.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R/.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R/.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (7,23-28):

Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo testamento, porque la muerte les impedía permanecer; como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día «como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo,» porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre.

Palabra de Dios

Evangelio del domingoLectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34):

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?»
Respondió Jesús: «El primero es: «Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.» El segundo es éste: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» No hay mandamiento mayor que éstos.»
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.»
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *