A Palabra Domingo XXIX

GALEGO

Primeira Lectura   Is 53, 10-11

Se entrega a súa vida en expiación, verá unha descendencia lonxeva

LECTURA DO LIBRO DE ISAÍAS

            O Señor quixo esmagalo co seu sufrimento.

            Si, entrega a túa vida en expiación polo pecado.

Pero el verá descendencia, alongará os seus días

e por medio del cumprirase a salvación do Señor.

            Polos traballos da súa vida verá a luz,

alcanzará a sabedoría.

            O Xusto volverá xusto o seu Servo

para o ben de moitos

e as iniquidades destes el soportará.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22

R.: (22)Veña a nós, Señor, a túa misericordia, como de ti o esperamos.

A palabra do Señor é recta

e todas as súas obras son leais;

el ama o dereito e a xustiza,

a súa misericordia enche a terra.

Os ollos do Señor están postos nos que o temen,

nos que esperan na súa misericordia,

para librar as súas vidas da morte,

para os manter no tempo da miseria.

Nós agardamos o Señor;

El é o noso socorro, o noso escudo.

Veña a nós, Señor, a túa misericordia,

como de ti o esperamos.

Segunda Lectura   Heb 4, 14-16

Acheguémonos con confianzaao trono da graza

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

            Irmáns:

            Xa que temos un Sumo Sacerdote grande que penetrou no ceo, Xesús, o Fillo de Deus, manteñamos a esperanza que profesamos.

            Pois non temos un Sumo Sacerdote incapaz de se compadecer das nosas debilidades, senón un Sumo Sacerdote probado en todo coma nós, fóra do pecado.

            Acheguémonos pois, con liberdade,ao trono da graza, para conseguirmos misericordia e acadar a graza para unha axuda no tempo debido.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Mc 10, 45

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

O Fillo do Home veu para servir

e para dar a súa vida en redención por moitos.

Aleluia.

Evanxeo   Mc 10, 35-45 (longa)

O Fillo do Home veu para dar a súa vida en redención por moitos

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, achegándose a Xesús os fillos de Zebedeo—Santiago e mais Xoán—, dixéronlle:

            — Mestre, nós queriamos que nos fixeses o que che imos pedir.

            El preguntou:

            — E logo, que é o que queredes que vos faga?

            Contestáronlle:

            — Concédenos que na túa gloria sentemos un á túa dereita e outro á túa esquerda.

            Respondeulles Xesús:

            — Vós non sabedes ben o que pedides. Seredes capaces de beber o cáliz que eu teño que beber e de recibir o bautismo que eu teño que recibir?

            Respondéronlle:

            — Somos.

            Xesús replicou:

            — O cáliz que teño que beber, si que o beberedes, e tamén recibiredes o bautismo que eu teño que recibir, pero o sentardes á miña dereita ou á miña esquerda, iso non depende de min o concedelo, senón que é para os que está reservado.

            Ao escoitaren isto, os outros anoxáronse con Santiago e con Xoán. Entón, Xesús chamounos e díxolles:

            — Xa sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan e que os poderosos os asoballan. Pero entre vós non pode ser así. Nin moito menos, quen queira ser importante que sirva os outros e quen queira ser o primeiro que sexa o máis servizal. Que o Fillo do Home non veu a que o sirvan, senón a servir, e a entregar asúa vida en rescate por todos.                        Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (53,10-11):

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 32,4-5.18-19.20 y 22

R/.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti

Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (4,14-16):

Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.

Palabra de Dios

Evangelio del domingoLectura del santo evangelio según san Marcos (10,35-45):

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?»
Contestaron: «Lo somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *