A Palabra Domingo XVIII

GALEGO

Primeira Lectura   Ex 16, 2-4. 12-15

Vou facer chover do ceo pan para vós

LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO

Naqueles días, toda a comunidade dos israelitas murmuraba no deserto contra Moisés e Aharón dicindo:

– Sequera morrésemos pola man do Señor na terra de Exipto, sentadosao redor dos potes de carne e con pan a fartar! Trouxés­tesnos a este deserto para matar de fame a toda esta comunidade.

O Señor díxolle a Moisés:

– Vou facer chover do ceo pan para vós. O pobo sairá e collerá o que lle cumpra para o día. Quero poñelo a proba, para ver se anda ou non coa miña Lei. Oín as murmuracións dos israelitas. Dilles isto: “Ao anoitecer teredes carne que comer e pola mañá pan a fartar; e saberedes que eu son o Señor, o voso Deus”.

Ao serán, viñeron tantos paspallás que cubriron o campamento. Pola mañá, nos arredores del, había unha capa de orballo. Cando esvaeceu o orballo, apareceu no deserto unha capa miúda, coma de escamas, que semellaba xeada sobre o chan.

Os israelitas, ao que o viron, preguntábanse uns aos outros:

– Que é isto?

Pois non sabían o que era aquilo. Respondeulles Moisés:

– Este é o pan que o Señor vos dá para comer.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 77, 3 e 4bc. 23-24. 25 e 54

R.: (24b)O Señor deulles pan do ceo

O que oímos e sabemos,

o que os pais nos contaron,

non llelo podemos calar a seus fillos.

Estes porán en Deus a súa esperanza,

non se esquecerán das súas obras.

Ordenou logoas nubes desde arriba,

abriu as portas do ceo,

e fixo chover maná para comeren;

deulles trigo do ceo.

Comeu o home pan dos fortes,

deulles sustento a fartar.

Levounos á súa terra santa,

ao monte que adquirira coa súa dereita.

Segunda Lectura   Ef 4, 17. 20-24

Vestide o home novo creado a imaxe de Deus

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS EFESIOS

            Irmáns:

            Dígovos e recoméndovos no nome do Señor que non vivades máis coma os pagáns, coa mente baleira.

            Non foi así como coñecestes a Cristo, se vos falaron del e vos ensinaron o que responde á verdade en Xesús; isto é, que vos ispades do home vello da vida anterior, que vai esmorecendo, seducido polos seus anhelos; que renovedes o espírito da vosa mente e vistades o home novo, creado a imaxe de Deus, na verdadeira xustiza e santidade.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Mt 4, 4b

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, Aleluia.

O home non vive só de pan,

senón de toda palabra que procede da boca de Deus.

Aleluia.

Evanxeo   Xn 6, 24-35

Quen veña comigo non terá fame e quen crea en min non terá sede

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            Naquel tempo, en vendo a xente que Xesús non estaba alí, nin tampouco os seus discípulos, montaron nos botes e chegaron a Cafarnaún buscando a Xesús. Atopárono na outra banda do mar e dixéronlle:

            — Rabbí, cando chegaches aquí?

            Xesús contestoulles:

            — Con toda verdade volo aseguro, buscádesme non porque vistes sinais, senón porque comestes pan ata vos fartar. Traballade non polo pan que se acaba, senón polo que dura deica a vida eterna, o que vos dará o Fillo do Home, poisDeus Pai marcouno co seu selo.

            Eles preguntáronlle:

            — Que temos que facer para realizar as obras de Deus?

            Respondeu Xesús:

            — Esta é a obra de Deus, que creades naquel que El mandou.

            Replicáronlle: 

            — Que sinal fas para que, véndoo, creamos en ti? Que podes facer? Os nosos pais comeron o maná no deserto, conforme está escrito: deulles a comer pan do ceo.

            Entón díxolles Xesús:

            — Con toda verdade volo aseguro, non foi Moisés quen vos deu o pan do ceo; meu Pai é quen vos dá o verdadeiro pan do ceo, pois o pan de Deus é o que baixa do ceo edá vidaao mundo.

            Dixéronlle entón:

            — Señor, dános sempre dese pan.

            Xesús respondeulles:

            – Eu son o pan da vida, quen vén onda min non pasará fame e quen cre en min endexamais terá sede.

                        Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro del Éxodo (16,2-4.12-15):

En aquellos días, en el desierto, comenzaron todos a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían: «¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne, y comíamos hasta hartarnos; pero vosotros nos habéis traído al desierto para matarnos a todos de hambre.»
Entonces el Señor dijo a Moisés: «Voy a hacer que os llueva comida del cielo. La gente saldrá a diario a recoger únicamente lo necesario para el día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no.»
Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: «Al atardecer comeréis carne, y por la mañana comeréis hasta quedar satisfechos. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios.»»
Aquella misma tarde llegaron codornices, las cuales llenaron el campamento; y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto.
Los israelitas, no sabiendo qué era aquello, al verlo se decían unos a otros: «¿Y esto qué es?»
Moisés les dijo: «Éste es el pan que el Señor os da como alimento.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 77

R/.
El Señor les dio un trigo celeste

Lo que oímos y aprendimos,
lo que nuestros padres nos contaron,
lo contaremos a la futura generación:
las alabanzas del Señor, su poder. R/.

Dio orden a las altas nubes,
abrió las compuertas del cielo:
hizo llover sobre ellos maná,
les dio un trigo celeste. R/.

Y el hombre comió pan de ángeles,
les mandó provisiones hasta la hartura.
Los hizo entrar por las santas fronteras,
hasta el monte que su diestra había adquirido. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (4,17.20-24):

En el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo, si es que realmente oísteis acerca de él; esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestiros de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,24-35):

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún.
Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?»
Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Ésta es la comida que os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él.»
Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?»
Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.»
«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: «Dios les dio a comer pan del cielo.»»
Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo.»
Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan.»
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *