A Palabra 1º Domingo de Advento

GALEGO

Primeira Lectura         Xer 33, 14-16

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA XEREMÍAS

Farei abrollar na casa de David un xermolo de xustiza

Velaquí os días -é o Señor quen fala-

nos que cumprirei a promesa

que lles fixen á casa de Israel e á casa de Xudá.

Nos días aqueles e no intre aquel

farei abrollar de David un xermolo lexítimo,

que practicará o dereito e a xustiza no país.

Nos días aqueles salvarase Xudá,

e Xerusalén descansará na seguridade,

e este lugar chamarase: «(Señor, nosa xustiza!».

                                   Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL           Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 e 14

R/. (1b): A Ti, Señor, elevo a miña alma.

Amósame, Señor, os teus camiños,

ensíname os teus sendeiros,

diríxeme na túa verdade, apréndeme,

que ti es o meu Deus salvador.

O Señor é bo e recto:

por iso lles ensina o camiño AOS  pecadores;

El dirixe na xustiza os humildes,

e amósalles o seu camiño AOS  pobres.

Os camiños do Señor son todos misericordia e lealdade,

para os que gardan a súa alianza e os seus preceptos.

É grande a confianza do Señor cos que o temen,

e maniféstalles a súa alianza.

Segunda Lectura        1 Tes 3, 12 — 4, 2

LECTURA DA 1ª CARTA DO APÓSTOLO S.PAULO AOS TESALONICENSES

         Que o Señor afinque os vosos corazóns cando veña o Cristo

                     Irmáns:

                              Que o Señor vos faga medrar no amor duns cos outros e con todos, ata rebordar, como nos        pasa a nós respecto de vós. Que El afinque os vosos corazóns nunha santidade sen falla diante de            Deus, noso Pai, cando veña o noso Señor Xesús con todos os seus santos.

                              Polo demais, irmáns, pedímosvos con insistencia como cristiáns que, xa que aprendestes de        nós como cómpre andar para contentar o Señor, que sigades así e que progresedes aínda máis.

            Porque ben sabedes que instruccións vos temos dado de parte do Señor Xesús.

                                   Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

ALELUIA    Sal 84, 8

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Amósanos, Señor, a túa misericordia,

e dános a túa salvación.

Aleluia.

Evanxeo          Lc 21, 25-28. 34-36

Está a chegar xa a vosa salvación

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

Naquel tempo, díxoles Xesús AOS  seus discípulos:

– Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia diante do bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre unha nube con grande poder e gloria.

Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da vosa liberación.

Tende conta de vós mesmos; non sexa que vos atordoedes na borracheira, na libertinaxe e nas preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

                             Palabra do Señor                                               R/. Loámoste, Cristo

CATELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Jeremías (33,14-16):

YA llegan días
—oráculo del Señor—
en que cumpliré la promesa
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago legítimo
que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá,
y en Jerusalén vivirán tranquilos,
y la llamarán así:
“Es Señor es nuestra justicia”.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 24

R/.
A ti, Señor, levanto mi alma

V/. Señor, enséñame tus camino,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.

V/. El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.

V/. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía a los que lo temen,
y les da a conocer su alianza. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3,12–4,2)

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguir adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,25-28.34-36):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *